Finansowanie

FINANSOWANIE

Stabilny rozwój firmy wymaga sprawnego nadzoru nad kondycją finansową przedsiębiorstwa, wdrożenia procedur monitoringu zarówno własnej sytuacji finansowej, jak i oceny możliwości płatniczych kontrahentów. Działalność gospodarcza wymaga również stałego poszukiwania i wykorzystywania najefektywniejszych źródeł finansowania zarówno bieżącej działalności operacyjnej jak i szeroko pojętej działalności skierowanej na długotrwały rozwój firmy. IMW proponuje w tym zakresie:

analiza finansowa przedsiębiorstwa

doradztwo w zakresie sytuacji finansowej i finansowania działalności firmy

określenie potrzeb finansowych przedsiębiorstwa

poszukiwanie możliwych i najefektywniejszych źródeł finansowania: kredyty, pożyczki, leasing, dotacje, w tym ze środków funduszy europejskich

opracowanie biznes planów, wniosków kredytowych i wniosków o dotacje

doradztwo i pomoc na etapie realizacji projektu jak i rozliczenia po jego zakończeniu

doradztwo i pomoc przy wyborze instytucji finansujących

nadzór nad rozrachunkami i płatnościami

generowanie ponagleń do zapłaty, not odsetkowych i potwierdzeń sald

ocena zdolności płatniczej partnerów biznesowych