Kadry i płace, ubezpieczenia społeczne, prawo pracy

KADRY I PŁACE, UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, PRAWO PRACY

Obsługa kadrowo-płacowa to jeden z ważniejszych, a na pewno najbardziej wrażliwych obszarów działalności firmy, wymagających szczególnej staranności, wiedzy i doświadczenia. Staramy się w tym zakresie stanowić dla Naszych Klientów profesjonalny Dział Kadr i Płac ich firmy odpowiedzialny nie tylko za rozliczanie wynagrodzeń, podatków od płac i ubezpieczeń społecznych, sporządzania deklaracji ZUS, ale również zajmujący się prowadzeniem pełnej dokumentacji pracowniczej, nadzorem nad obowiązkowymi ubezpieczeniami i szkoleniami, a także doradztwem w zakresie prawa pracy.

Sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, informacji o warunkach zatrudnienia

Sporządzanie oraz przesyłanie do ZUS dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców

Sporządzanie świadectw pracy

Naliczanie wynagrodzeń

Sporządzanie list płac

Sporządzanie dokumentacji do refundacji wynagrodzeń z tyt. zatrudnienia osób bezrobotnych, uczniów i absolwentów

Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników, ewidencji czasu pracy miesięcznej i rocznej

Naliczanie składek ZUS i przesyłanie miesięcznych deklaracji DRA do ZUS

Sporządzanie rocznych informacji PIT-4R, PIT-11, PIT-40 dla pracowników

Sporządzanie zaświadczeń o dochodach, o zatrudnieniu , wypełnianie wniosków do US

rozliczanie czasu pracy kierowców

rozliczenie czasu pracy oraz obliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy za granicą