Usługi dodatkowe

USŁUGI DODATKOWE

Naszym celem jest zapewnienie Naszym Klientom kompleksowej obsługi nie tylko w zakresie rachunkowości i podatków, kadr i płac, ubezpieczeń społecznych, finansów, zarządzania i administracji – czyli tych obszarów, na których znamy się najlepiej. 100% wsparcia w biznesie, które jest naszym hasłem przewodnim oznacza również, że staramy się dostarczyć Naszym Klientom pomoc i obsługę w tych obszarach, które wykraczają poza zakres naszej działalności podstawowej. W tym celu od wielu lat współpracujemy z naszymi partnerami biznesowymi świadczącymi wiele usług komplementarnych, które uzupełniają naszą ofertę wsparcia dla biznesu. Stale też rozwijamy zakres tej współpracy o nowe obszary, tak, aby dostarczyć Naszym Klientom jak szerszy wachlarz usług i pomocy, aby skupiali się na tym, na czym znają się najlepiej. Dążymy do tego być dla Naszych Klientów przysłowiowym „jednym okienkiem”, partnerem biznesowym, do którego Nasi Klienci zgłaszają się z większością spraw i problemów związanych z zapleczem ich działalności podstawowej. W celu zapewniania kompleksowej obsługi Naszych Klientów, IMW współpracuje stale m.in. z:

specjalistą BHP i P.Poż.

kancelarią prawną

specjalistą ochrony środowiska

agencją HR

biegłym rewidentem

brokerem ubezpieczeniowym

specjalistą ds. przekształceń spółek

specjalistami IT

agencją reklamową